Diler da se pridruži

Diler da se pridruži

Postanite Reseller Partner

Izgradnja automatizovane i efikasne poljoprivredne ere
Nema više štete od farmera gutanjem tokom prskanja pesticida, a ljudi imaju pristup obilnoj i sigurnoj hrani.

Prijavite se za vrstu saradnje

☐ Saradnja sa distributerima
☐ Saradnja sa veletrgovcima

Prijavite se za kooperativne proizvode

☐Poljoprivredni dronovi
☐Vatrogasni dron
☐Policijski dron

Osnovne informacije o kompaniji

*Registrovani naziv kompanije:
*Kompanija zadužena za poslovanje:
*Godine rada:
Godišnji prihod:

Informacije o podnosiocu zahtjeva

*ime:
*Posao:
*Kontakt broj:
*WhatsApp:
*E-mail:

Korisnička oblast

Država:
Grad:
Da li trenutno djelujete kao agent za druge poljoprivredne bespilotne letjelice i druge robne marke inteligentne poljoprivredne mehanizacije?Ako da, recite konkretnu marku

Bilješka:
JTI vas podsjeća da je tržište rizično i da ulaganje treba biti oprezno.